Đánh giá công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0052 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Đánh giá công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Đánh giá Cty TNHH DVTV Tài Chính Kế Toán Và Tin Học Tầm Nhìn Việt

,

Đánh giá Cty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Du Lịch Thái Việt

,

Đánh giá Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại- Sản Xuất Dụng Cụ Thể Thao Phát Đạt-Nhà Hàng Thỏ Be Ni Hai

,

Đánh giá Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Hồng Đức

,

Đánh giá Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Phúc Thịnh Long

,

Đánh giá Chi Nhánh Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Dược Cường Thịnh

,

Đánh giá Doanh Nghiệp TN Linh Chiêu

,

Đánh giá Trường tiểu học Tân Đức

,

Đánh giá Công Ty TNHH Nam Long

,

Đánh giá Công ty liên doanh tháp ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

,

Đánh giá Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Chiến Tiến

,

Đánh giá Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Thú Y Tân Tiến Tại Hà Nội

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Cường

,

Đánh giá Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Vinastar

,

Đánh giá Chi nhánh Công ty cổ phần kết cấu thép XD tại Hải Dương

,

Đánh giá Công Ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Sao Đỏ

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thùy Dương

,

Đánh giá Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hùng Sơn Hải

,

Đánh giá Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Đức Phong

,

Đánh giá Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thuỷ Hải

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Lương Gia Huy

,

Đánh giá Phòng Tài chính - kế hoạch - thương mại huyện Yên Mỹ

,

Đánh giá Công ty TNHH Quang Xuân

,

Đánh giá Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Vinh

,

Đánh giá Hợp tác xã dịch vụ điện năng xã Khải xuân

,

Đánh giá HTX Dịch vụ và tổng hợp Lĩnh Nam

,

Đánh giá Công Ty TNHH Vang Thanh Huy

,

Đánh giá Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng An Hữu

,

Đánh giá Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Châu Hoàn

,

Đánh giá Công Ty TNHH Tm Dv Phú Thịnh Phát

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thương Mại Tin Học Và Điện Tử Viễn Thông Tuấn Nam

,

Đánh giá CN Cty TNHH XD TM Song Thăng Long tại Tỉnh BRVT

,

Đánh giá Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Mỹ Nam - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 02

,

Đánh giá Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuyên Huy

,

Đánh giá Cty TNHH MTV Bách Khải Hồng

,

Đánh giá Cty TNHH Khoa Cường

,

Đánh giá Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Sản Xuất Trang Trí Nội Thất Tân Phú

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hổ Việt

,

Đánh giá Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sapsg Vina

,

Đánh giá Công Ty TNHH Visamerica

,

Đánh giá Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Hào Gia

,

Đánh giá Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Hảo - Chi Nhánh Bình Thạnh

,

Đánh giá Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xuân Nghi

,

Đánh giá Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lốc Da Cam

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Qse

,

Đánh giá Công Ty Luật TNHH ZC (Việt Nam)

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Thương Mại Miliand M

,

Đánh giá Công Ty TNHH Máy Massage Nguyễn Đình

,
Loading...