Đánh giá công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0039 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Đánh giá công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Đánh giá Cty TNHH Phát Triển Thương Mại Đăng Hiếu

,

Đánh giá VPĐD S4 Fashion Partner GmbH

,

Đánh giá Cty TNHH Thương Mại Và Đóng Tàu Tân Vạn Long

,

Đánh giá Công ty TNHH Phần Mềm D & S

,

Đánh giá Công Ty CP Dược Thú Y Việt Thái

,

Đánh giá Nhà trọ Trần Thị Phượng

,

Đánh giá Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khoẻ Cán Bộ Tỉnh Bình Định

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thương Mại Phước Toàn

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thế Giới Cửa

,

Đánh giá Công ty TNHH Huy Thịnh

,

Đánh giá Công Ty TNHH Giải Pháp Nghe Nhìn A V S

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Long Tạo

,

Đánh giá Công ty TNHH Một thành viên Đức Phát

,

Đánh giá Công ty TNHH TM-DV Thiên Đông

,

Đánh giá Công ty sách và Thiết bị trường học Đồng Tháp

,

Đánh giá Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Việt Thắng

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Ttb

,

Đánh giá Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Đô Thị Att Việt Nam

,

Đánh giá Công Ty TNHH ứng Dụng & Phát Triển Công Nghệ V-Tek

,

Đánh giá Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Toàn Phát

,

Đánh giá Huyện Uỷ Kim Thành

,

Đánh giá Công ty TNHh đầu tư và thương mại Thịnh Cường

,

Đánh giá Trường THCS Mường Hoong

,

Đánh giá UBND xã Yên Khoái

,

Đánh giá DNTN Hữu Lý

,

Đánh giá Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Lắp Viễn Thông Đà Lạt

,

Đánh giá Chi Nhánh Công Ty TNHH Như Tùng

,

Đánh giá Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp ánh Dương

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thanh Quang

,

Đánh giá Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sky Vn

,

Đánh giá Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam (Quảng Ninh) - tại Sơn La

,

Đánh giá Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke Thúy Hoa

,

Đánh giá Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Techcom

,

Đánh giá Công ty Sản xuất XNK Đức Dương

,

Đánh giá Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thanh Hoá

,

Đánh giá Cty TNHH Dịch Vụ Toàn Thịnh Phát

,

Đánh giá Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Mạnh Hùng

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lê Phan Khang

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Media News 12h

,

Đánh giá Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Đường Sông Cửu Long

,

Đánh giá Chi Nhánh Công Ty TNHH Composite Thuận Phú

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Xây Dựng Su Mi

,

Đánh giá Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công Tccons

,

Đánh giá Trường Mầm Non IVY

,

Đánh giá Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện Phan Vũ

,

Đánh giá Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Thiên An

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Tấn

,

Đánh giá Công Ty TNHH Thép Quốc Tế Kim Sơn

,
Loading...