Đánh giá Trường tiểu học Thụy Hải

Mã số thuế 1000510838, Đại diện pháp luật , Địa chỉ Thụy Hải - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Chi cục quản lý Chi cục Thuế Huyện Thái Thuỵ, Tên công ty doanh nghiệp là Trường tiểu học Thụy Hải

Nghiêm cấm hành vi đánh giá nói xấu là công ty ma, công ty lừa đảo hoặc bình luận đánh giá nhận xét không tốt gây ảnh hưởng tới Trường tiểu học Thụy Hải online dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật. Tất cả khiếu nại tố cáo vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý kịp thời. Tìm hiểu kiểm tra quy mô công ty trước khi hợp tác kinh doanh hoặc đăng ký chính sách ứng tuyển dụng !

Đánh giá công ty Huyện Thái Thụy Thái Bình

Đánh giá công ty Thái Bình

Loading...